ISO/IEC 17025 ISO/IEC 17025

  ISO/IEC 17025 ISO/IEC 17025

  ISO/IEC 17025 ISO/IEC 17025

  ISO/IEC 17025

  ISO 17025 là gì?

  ISO đã ban hành tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 "Yêu cầu chung về năng lực đối với phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn" thay thế cho ISO/IEC Guide 25 (TCVN 5958:1995) và EN 45001. Tiêu chuẩn này nêu rõ mục tiêu cho các Phòng thí nghiệm (PTN) mong muốn chứng minh rằng mình có đủ năng lực về kỹ thuật và tổ chức quản lý, hoạt động một cách hiệu quả và có thể cung cấp các kết quả thử nghiệm và hiệu chuẩn có giá trị về kỹ thuật.

  Đối tượng áp dụng ISO 17025 ? 

  - Phòng thử nghiệm hoặc phòng hiệu chuẩn

  - Khách hàng của PTN

  - Cơ quan quản lý & cơ quan công nhận sử dụng tiêu chuẩn này để xác nhận hoặc thừa nhận năng lực của PTN

  Sau khi PTN đã được chứng nhận ISO 17025 PTN có được thực hiện hoạt động thí nghiệm với các sản phẩm đơn vị khách hàng gửi đến?

  Về mặt năng lực chuyên môn thì không có vấn đề gì, vấn đề giấy phép kinh doanh của PTN có chức năng kinh doanh thí nghiệm, thử nghiệm hay không.

  Tại Việt Nam có tổ chức công nhận nào cho hoạt động công nhậm phòng thí nghiệm nào?

  Việt Nam có 1 tổ chức công nhận VILAS. Tính đến 10/2006, đã có 118 PTN đã được VILAS công nhận.

  Phiên bản hiện hành của ISO 17025?

  ISO 17025: 2017 đã thay thế cho  ISO 17025: 2005

  Chia sẻ:
  Copyright © 2018 Hiệu Chuẩn Đo Lường.All rights reserved. Design by NiNa Co.,Ltd Đang online: 2 - Tổng truy cập: 118615
   Hiệu Chuẩn Đo Lường Hiệu Chuẩn Đo Lường Hiệu Chuẩn Đo Lường google.com tiwtter.com youtube.com
  Facebook chat