CERTIFICATE ISO/IEC 17025:2017 (Phiên bản cập nhật)

  CERTIFICATE ISO/IEC 17025:2017 (Phiên bản cập nhật)

  CERTIFICATE ISO/IEC 17025:2017 (Phiên bản cập nhật)

  CERTIFICATE ISO/IEC 17025:2017 (Phiên bản cập nhật năm 2021)

    Tiêu chuẩn này được hình thành từ năm 1990 và ISO/IEC 17025:2017 là phiên bản mới nhất được công bố năm 2017.Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 được Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) và Ủy ban Điện kỹ thuật Quốc tế (IEC) phối hợp xây dựng, chịu trách nhiệm chính là CASCO - Ban đánh giá sự phù hợp của ISO. Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 được thiết kế để hợp nhất với tiêu chuẩn ISO 9001 – HTQLCL; các yêu cầu về quản lý trong phần 4 của tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 hoàn toàn tương đương với tiêu chuẩn ISO 9001. Do đó, phòng thử nghiệm hay phòng hiệu chuẩn được công nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 thì bản thân nó cũng phù hợp với HTQLCL theo ISO 9001.         

  Sử dụng ISO / IEC 17025 tạo thuận lợi cho sự hợp tác giữa các phòng thí nghiệm và các cơ quan khác. Tiêu chuẩn giúp hỗ trợ việc trao đổi thông tin và kinh nghiệm và giúp hài hòa các tiêu chuẩn và thủ tục, như Warren Merkel, người điều hành nhóm công tác, giải thích. “Tiêu chuẩn ISO / IEC 17025 ảnh hưởng đến kết quả của các phòng thí nghiệm bằng nhiều cách. Nó yêu cầu phòng thí nghiệm phải đáp ứng các tiêu chuẩn về năng lực của nhân viên, hiệu chuẩn và bảo trì thiết bị và các quy trình tổng thể mà họ sử dụng để tạo ra dữ liệu. Điều này đòi hỏi các phòng thí nghiệm phải suy nghĩ và vận hành sao cho đảm bảo các quá trình được kiểm soát và dữ liệu đáng tin cậy.” Các kết quả cũng được chấp nhận rộng rãi giữa các quốc gia khi các phòng thí nghiệm áp dụng phù hợp với tiêu chuẩn.

  CERTIFICATE ISO/IEC 17025:2017

   

  Chia sẻ:
  Tin liên quan
  Copyright © 2018 Hiệu Chuẩn Đo Lường.All rights reserved. Design by NiNa Co.,Ltd Đang online: 4 - Tổng truy cập: 118625
   Hiệu Chuẩn Đo Lường Hiệu Chuẩn Đo Lường Hiệu Chuẩn Đo Lường google.com tiwtter.com youtube.com
  Facebook chat